20.04 Tûzoltó tiszti egyenruha

Az 1900-as évek elejéről

© 2020 szabosag.com

Méretes szabóság