19.06 Tûzoltó egyenruha

Magyar tûzoltó törzsõrmester egyenruhája.

© 2020 szabosag.com

Méretes szabóság