14.06 Fõhadnagy dolmánya

Székely határõr huszárezred
Fõhadnagy dolmánya

© 2020 szabosag.com

Méretes szabóság